ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
จ้างจัดทำต้นฉบับข้อสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งคณะบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2554 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ช่วงเวลา :
11-04-2554 ถึง 24-04-2554
งบประมาณ :
47,500.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กวิน สนธิเพิ่มพูน  [100%] [ 47,500 บาท ตามสัดส่วน ]