ผลงานการบริการวิชาการ

 
: หน้าหลัก --> การบริการวิชาการ --> รายละเอียด --> รายละเอียดการบริการวิชาการ

 
ชื่อโครงการ :
จ้างจัดทำต้นฉบับข้อสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งคณะบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2554 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี
แหล่งทุน :
ภายนอก   ชื่อแหล่งทุน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ช่วงเวลา :
11-04-2554 ถึง 24-04-2554
งบประมาณ :
78,750.00 บาท
ผู้ทำโครงการ :
หัวหน้าโครงการ: กวิน สนธิเพิ่มพูน  [100%] [ 78,750 บาท ตามสัดส่วน ]