รายชื่อผลงานเผยแพร่ระดับนานาชาติ


: หน้าหลัก --> ผลงานวิจัย --> รายละเอียด
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์     ปีปฎิทิน : 2553

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Vongkunghae, A., Chumthong, A. A new adaptive algorithm for adjusting the HDD actuator arm's position IEEE International Symposium on Industrial Electronics

[วารสารระดับนานาชาติ]

1711-1715 2010 - / 2017  0 / 2017-06-14  Scopus 
2 Paisarn Muneesawang, Ling Guan and Tahir Amin A New Learning Algorithm for the Fusion of Adaptive Audio-Visual Features for the Retrieval and Classification of Movie Clips. Journal of Signal Processing Systems for Signal, Image, and Video Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

59 2 177-188 2010 0.78 / 2010  8 / 2017-05-23  Scopus 
3 Huan, Y., Siripun, K., Jitsangiam, P., Nikraz, H. A preliminary study on foamed bitumen stabilisation for Western Australian pavements Scientific Research and Essays

[วารสารระดับนานาชาติ]

5 23 3687-3700 2010 - / 2016  4 / 2016-06-09  Scopus 
4 Somlak Wannarumon An Aesthetics Driven Approach to Jewelry Design Computer-Aided Design & Applications

[วารสารระดับนานาชาติ]

7 4 489-503 2010 - / -  8 / 2017-05-22  Scopus 
5 Kijsanayothin, P., Hewett, R. Analytical approach to attack graph analysis for network security ARES 2010 - 5th International Conference on Availability, Reliability, and Security

[วารสารระดับนานาชาติ]

25-32 2010 - / 2017  8 / 2017-05-23  Scopus 
6 A. Nakaruk, D. Ragazzon, C.C. Sorrell Anatase thin films by ultrasonic spray pyrolysis Journal of Analytical and Applied Pyrolysis

[วารสารระดับนานาชาติ]

88 1 98-101 2010 3.652 / 2016  12 / 2017-05-22  Scopus 
7 A. Nakaruk, D. Ragazzon, C.C. Sorrell Anatase-rutile transformation through high-temperature annealing of titania films produced by ultrasonic spray pyrolysis Thin Solid Films

[วารสารระดับนานาชาติ]

518 14 3735-3742 2010 1.761 / 2016  59 / 2017-05-22  Scopus 
8 Lutuksin, T., Pongcharoen, P. Best-worst ant colony system parameter investigation by using experimental design and analysis for course timetabling problem 2nd International Conference on Computer and Network Technology, ICCNT 2010

[วารสารระดับนานาชาติ]

467-471 2010 - / 2018  12 / 2017-05-22  Scopus 
9 Hinthong, K., Kulthong, K., Waraho, D., Viravaidya, K., Kajitvichyanukul, P., Maniratanachote, R. Comparative antibacterial effects of various types of ion-doped titanium dioxide under fluorescent light irradiation 2010 10th IEEE Conference on Nanotechnology, NANO 2010

[วารสารระดับนานาชาติ]

1060-1063 2010 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
10 A. Nakaruk, C.C. Sorrell Conceptual model for spray pyrolysis mechanism: Fabrication and annealing of titania thin films Journal of Coatings Technology Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

7 5 665-676 2010 1.342 / 2016  25 / 2017-05-22  Scopus 
11 Heamawatanachai, S., Bamberg, E. Cutting force model of orbital single-point micromachining tool International Journal of Machine Tools and Manufacture

[วารสารระดับนานาชาติ]

50 9 815-823 2010 - / 2017  11 / 2017-05-22  Scopus 
12 D. Ragazzon, A. Nakaruk, C.C. Sorrell Deposition rate of anatase films by ultrasonic spray pyrolysis Advances in Applied Ceramics

[วารสารระดับนานาชาติ]

109 4 196-199 2010 1.162 / 2016  3 / 2017-05-22  Scopus 
13 Thongyoun, K., Seanton, A., Kaitwanidvilai, S., Kanprachar, S. Design of a Gaussian filter based on Particle swarm optimization for automatic visual inspection system Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2010, IMECS 2010

[วารสารระดับนานาชาติ]

1471-1475 2010 - / 2018  1 / 2017-05-23  Scopus 
14 A. Nakaruk, C.Y. Lin, D.S. Perera, C.C. Sorrell Effect of annealing temperature on titania thin films prepared by spin coating Journal of Sol-Gel Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

55 328-334 2010 1.473 / 2016  21 / 2017-05-22  Scopus 
15 Phenrat, T., Mittal, M., Kim, H.-J., Fagerlund, F., Illangasekare, T., Lowry, G. Effectiveness of nanoscale zerovalent iron (NZVI) to reduce contaminant mass emission from a NAPL source zone in an intermediate-scale aquifer system ACS National Meeting Book of Abstracts

[วารสารระดับนานาชาติ]

- - - 2010 - / 2018  0 / 2018-05-23  Scopus 
16 Phenrat, T., Kim, H.-J., Fagerlund, F., Illangasekare, T., and Lowry, G. V. Empirical Correlations to Estimate Agglomerate Size and Deposition during Injection of a Polyelectrolyte-modified Fe0 Nanoparticle at High Particle Concentration in Saturated Sand J. Contam. Hydrol

[วารสารระดับนานาชาติ]

118 3-4 152-164 2010 - / 2018  54 / 2017-05-22  Scopus 
17 Rezaev, R.O., Kiravittaya, S., Fomin, V.M., Rastelli, A., Schmidt, O.G. Engineering self-assembled SiGe islands for robust electron confinement in Si Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

82 15 2010 - / 2017  11 / 2017-05-22  Scopus 
18 Phenrat, T.; Song, J.; Cisneros, C.; Schoenfelder, D.; Tilton, R.; Lowry*, G. Estimating Attachment of Nano- and Submicrometer-particles Coated with Organic Macromolecules in Porous Media: Development of an Empirical Model. Environmental Science & Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

44 12 4531-4538 2010 - / 2018  90 / 2017-05-22  Scopus 
19 Sarintip Tantanee. GIS based Probability Technique for Z-R Relationship Analysis. Journal of Research in Engineering & Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

7 3 2010 - / 2017  - / 2017-06-09  Other 
20 Duong Au Thanh Binh GIS based Probability Technique for Z-R Relationship Analysis. Journal of Research in Engineering & Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

7 3 2010 - / 2018  - / 2018-04-09  Other 
21 Koonlaya Kanokjaruvijit,Ricardo F. Martinez-Botas Heat transfer correlations of perpendicularly impinging jets on a hemispherical-dimpled surface International Journal of Heat and Mass Transfer

[วารสารระดับนานาชาติ]

53 15-16 3045-3056 2010 - / 2018  17 / 2017-05-22  Scopus 
22 Peng, J., Hermannstädter, C., Witzany, M., Heldmaier, M., Wang, L., Kiravittaya, S., Rastelli, A., Schmidt, O.G., Michler, P., Bester, G. Heterogeneous confinement in laterally coupled InGaAs/GaAs quantum dot molecules under lateral electric fields Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

82 20 Article n 2010 - / 2018  23 / 2017-05-23  Scopus 
23 Pansuwan, P., Rukwong, N., Pongcharoen, P. Identifying optimum Artificial Bee Colony (ABC) algorithm's parameters for scheduling the manufacture and assembly of complex products 2nd International Conference on Computer and Network Technology, ICCNT 2010

[วารสารระดับนานาชาติ]

339-343 2010 - / 2016  - / 2016-06-09 
24 Chaemthet, K., Amornsakul, C., Tulasombut, V., Heamawatanachai, S. Improvement of the relization of 500 KN force by deadweight force machine at NIMT 21st Conference on Measurement of Force, Mass and Torque Together with HARDMEKO 2010 and 2nd Meeting on Vibration Measurement, IMEKO TC3, TC5 and TC22 Conferences

[วารสารระดับนานาชาติ]

41-46 2010 - / 2017  0 / 2017-06-13  Scopus 
25 Chaemthet, K., Amornsakun, C., Heamawatanachai, S. Interlaboratory comparison of force measurement in Thailand 21st Conference on Measurement of Force, Mass and Torque Together with HARDMEKO 2010 and 2nd Meeting on Vibration Measurement, IMEKO TC3, TC5 and TC22 Conferences

[วารสารระดับนานาชาติ]

319-324 2010 - / 2017  0 / 2017-06-13  Scopus 
26 Mahadtanapuk, S., Nanakorn, W., Chandej, R., (...), Sanguansermsri, M., Tera-Arusiri, W., Anuntalabhochai, S. Isolation and expression analysis of a gene encoding ACC oxidase in Curcuma alismatifolia Gagnep Acta Horticulturae

[วารสารระดับนานาชาติ]

855 189-194 2010 - / 2017  1 / 2017-05-22  Scopus 
27 Nuithitikul, K., Srikhun, S., Hirunpraditkoon, S. Kinetics and equilibrium adsorption of Basic Green 4 dye on activated carbon derived from durian peel: Effects of pyrolysis and post-treatment conditions Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers

[วารสารระดับนานาชาติ]

41 5 591-598 2010 - / 2017  47 / 2017-05-22  Scopus 
28 Songprawat, S., and Gidaspow, D. Multiphase Flow with Unequal Granular Temperatures Chemical Engineering Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

65 3 1134-1143 2010 1.87 / 2017  21 / 2017-05-22  Scopus 
29 Hotze, E. M., Phenrat, T., lowry, G. V. Nanoparticle Aggregation: challenges to understanding transport, reactivity, and risk in the environment J. Env. Qual

[วารสารระดับนานาชาติ]

39 - - 2010 - / 2018  336 / 2017-05-22  Scopus 
30 P. Ruangrit and S. Yammen Noise Reduction by Using an Exponential Smoothing Digital Filter Naresuan University Engineering Journal

[วารสารระดับนานาชาติ]

5 2 28-36 2010 - / -543  - / -  TCI 
31 Koonlaya Kanokjaruvijit,Chakkraphan Thawonngamyingsakul and Somchai Wongwises Numerical investigation of an axi-symmetric laminar jet impinging on a dimpled surface under uniform heat flux using a finite element method. Journal of Mechanical Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

24 9 1809-1818 2010 - / 2018  5 / 2017-05-22  Scopus 
32 Soonthornnonda, P., Zou, Y., Christensen, E.R., Li, A. PCBs in Great Lakes sediments, determined by positive matrix factorization Journal of Great Lakes Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

37 1 54-63 2010 - / 2017  12 / 2017-05-22  Scopus 
33 Khanitchaidecha, W., Nakamura, T., Sumino, T., Kazama, F. Performance of intermittent aeration reactor on NH4-N removal from groundwater resources Water Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

61 12 3061-3069 2010 - / 2017  6 / 2017-05-22  Scopus 
34 Mei, Y., Kiravittaya, S., Harazim, S., Schmidt, O.G. Principles and applications of micro and nanoscale wrinkles Materials Science and Engineering R: Reports

[วารสารระดับนานาชาติ]

70 3-6 209-224 2010 - / 2017  82 / 2017-05-22  Scopus 
35 Seeponkai, N., Wootthikanokkhan, J. Proton exchange membranes for a direct methanol fuel cell based on sulfonated styrene-(ethylene-butylene)-styrene/polyvinylidene fluoride blends Journal of Applied Polymer Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

117 1 393-399 2010 1.240 / 2010  3 / 2017-05-22  ISI 
36 Borgaonkar, A.D., Phenrat, T., Marhaba, T.F. Removal of engineered nanoparticles from water by coagulation Water Quality Technology Conference and Exposition 2010

[วารสารระดับนานาชาติ]

342-387 2010 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
37 Buranajarukorn, P., Thongchattu, C. RETRACTED ARTICLE: Integrated Quality and Food Safety Management model for small food processing industries: The Lower-Northern region of Thailand ICMEE 2010 - 2010 2nd International Conference on Mechanical and Electronics Engineering, Proceedings

[วารสารระดับนานาชาติ]

2 5558418 V2317-V232 2010 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
38 Lutz, T. , Suzuki, T., Costantini, G., Wang, L., Kiravittaya, S., Rastelli, A., Schmidt, O.G., Kern, K. Reversing the shape transition of InAs/GaAs (001) quantum dots by etching-induced lateral in segregation Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

81 20 Article nu 2010 - / 2018  0 / 2018-05-22  Scopus 
39 Huang, G., Quiñones, V.A.B., Ding, F., Kiravittaya S., Mei, Y., Schmidt, O.G. Rolled-up optical microcavities with subwavelength wall thicknesses for enhanced liquid sensing applications ACS Nano

[วารสารระดับนานาชาติ]

4 6 3123-3130 2010 - / 2018  68 / 2017-05-23  Scopus 
40 Kijsanayothin, P., Hewett, R., Wang, J., Peters, M. Software hazard generation with model checking 2006 IEEE Region 5 Conference

[วารสารระดับนานาชาติ]

77-82 2010 - / 2017  0 / 2017-06-13  Scopus 
41 Boonsongsawat, T., Shotipruk, A., Tantayakom, V., Prasitchoke, P., Chandavasu, C., Boonnoun, P., Muangnapoh, C. Solvent extraction of biologically derived 1,3-propanediol with ethyl acetate and ethanol cosolvent Separation Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

45 4 541-547 2010 - / 2017  13 / 2017-05-22  Scopus 
42 Deneke, Ch. , Malachias, A. , Kiravittaya, S., Benyoucef, M., Metzger, T.H., Schmidt, O.G. Strain states in a quantum well embedded into a rolled-up microtube: X-ray and photoluminescence studies Applied Physics Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

96 14 2010 - / 2017  17 / 2017-05-22  Scopus 
43 Prasertsung, I., Mongkolnavin, R., Damrongsakkul, S., Wong, C.S. Surface modification of dehydrothermal crosslinked gelatin film using a 50Hz oxygen glow discharge Surface and Coatings Technology 205 (SUPPL. 1)

[วารสารระดับนานาชาติ]

205 - S133-S138 2010 2.13 / 2015  16 / 2017-05-22  Scopus 
44 Wootthikanokkhan, J., Thanachayanont, C., Seeponkai, N. Synthesis of graft copolymers based on polyphenylene xylylene and fullerene grafted polystyrene Journal of Applied Polymer Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

116 1 433-440 2010 1.240 / 2010  3 / 2017-05-22  Scopus 
45 A. Nakaruk, G. Kavei, C.C. Sorrell Synthesis of mixed-phase titania films by low-temperature ultrasonic spray pyrolysis Materials Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

64 12 1365-1368 2010 2.437 / 2016  15 / 2017-05-22  Scopus 
46 Prasertsung, I., Mongkolnavin, R., Kanokpanont, S., Damrongsakkul, S. The effects of pulsed inductively coupled plasma (PICP) on physical properties and biocompatibility of crosslinked gelatin films International Journal of Biological Macromolecules

[วารสารระดับนานาชาติ]

46 1 72-78 2010 3.138 / 2015  9 / 2017-05-22  ISI 
47 Riyamongkol, P., Zhao, W. The Hopfield neural network model for solving affine transformation parameters in the correlation method 2006 IEEE Region 5 Conference

[วารสารระดับนานาชาติ]

249-253 2010 - / 2017  1 / 2017-06-13  Scopus 
48 Kavin Sonthipermpoon, E. Bohez, H. Hasemann and M. Rautenberg The vibration behavior of impeller blades in the five-axis CNC flank milling process The International Journal of Advance Manufacturing Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

46 9-12 1171-1177 2010 0.743 / 2010  4 / 2017-05-22  Scopus 
49 A. Nakaruk, P.J. Reece, D. Ragazzon, C.C. Sorrell TiO2 films prepared by ultrasonic spray pyrolysis Materials Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

26 4 469-472 2010 1.008 / 2016  5 / 2017-05-22  Scopus 
50 Phenrat, T.; Cihan, A.; Kim, H.-J.; Mital, M.; Illangasekare, T.; Lowry*, G. V. Transport and Deposition of Polymer-Modified Fe0 Nanoparticles in 2-D Heterogeneous Porous Media: Effects of Particle Concentration, Fe0 Content, and Coatings Environmental Science&Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

40 - 9086-9093 2010 - / 2018  64 / 2017-05-22  Scopus 
blank