รายชื่อผลงานเผยแพร่ระดับนานาชาติ


: หน้าหลัก --> ผลงานวิจัย --> รายละเอียด
 
ภาควิชา : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล      ปีปฎิทิน : 2553

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Heamawatanachai, S., Bamberg, E. Cutting force model of orbital single-point micromachining tool International Journal of Machine Tools and Manufacture

[วารสารระดับนานาชาติ]

50 9 815-823 2010 - / 2017  11 / 2017-05-22  Scopus 
2 Koonlaya Kanokjaruvijit,Ricardo F. Martinez-Botas Heat transfer correlations of perpendicularly impinging jets on a hemispherical-dimpled surface International Journal of Heat and Mass Transfer

[วารสารระดับนานาชาติ]

53 15-16 3045-3056 2010 - / 2018  17 / 2017-05-22  Scopus 
3 Chaemthet, K., Amornsakul, C., Tulasombut, V., Heamawatanachai, S. Improvement of the relization of 500 KN force by deadweight force machine at NIMT 21st Conference on Measurement of Force, Mass and Torque Together with HARDMEKO 2010 and 2nd Meeting on Vibration Measurement, IMEKO TC3, TC5 and TC22 Conferences

[วารสารระดับนานาชาติ]

41-46 2010 - / 2017  0 / 2017-06-13  Scopus 
4 Chaemthet, K., Amornsakun, C., Heamawatanachai, S. Interlaboratory comparison of force measurement in Thailand 21st Conference on Measurement of Force, Mass and Torque Together with HARDMEKO 2010 and 2nd Meeting on Vibration Measurement, IMEKO TC3, TC5 and TC22 Conferences

[วารสารระดับนานาชาติ]

319-324 2010 - / 2017  0 / 2017-06-13  Scopus 
5 Mahadtanapuk, S., Nanakorn, W., Chandej, R., (...), Sanguansermsri, M., Tera-Arusiri, W., Anuntalabhochai, S. Isolation and expression analysis of a gene encoding ACC oxidase in Curcuma alismatifolia Gagnep Acta Horticulturae

[วารสารระดับนานาชาติ]

855 189-194 2010 - / 2017  1 / 2017-05-22  Scopus 
6 Koonlaya Kanokjaruvijit,Chakkraphan Thawonngamyingsakul and Somchai Wongwises Numerical investigation of an axi-symmetric laminar jet impinging on a dimpled surface under uniform heat flux using a finite element method. Journal of Mechanical Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

24 9 1809-1818 2010 - / 2018  5 / 2017-05-22  Scopus 
blank