รายชื่อผลงานเผยแพร่ระดับนานาชาติ


: หน้าหลัก --> ผลงานวิจัย --> รายละเอียด
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์     ปีปฎิทิน : 2553

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 40 Akaraphunt Vongkunghae and Anuchit Chumthong A New Adaptive Algorithm for Adjusting the HDD Actuator Arm's Position IEEE international Symposium on Industrial Electronic

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Italy   
2 32 Thatchai Lutuksin and Pupong Pongcharoen Best-Worst Ant Colony System Parameter Investigation by Using Experimental Design and Analysis for Course Timetabling Problem. 2010 The 2nd International Conference on computer and Network Technologh.

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Bangkok, Thailand   
3 34 Cattareeya Suwanasri Desing and Construction of a 50 kV, 6 kVA High Voltage Test Transformer The Fifth GMSARN International Conference 2010 : "Sustainable Development and Climate Change :Challenges and Opportunity in GMS"

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Lao   
4 35 Suwanasri, T., Homklinkaew, S., Suwanasri, C. Effects of system configuration on switching overvoltage and insulation strength of high voltage equipment ECTI-CON 2010 - The 2010 ECTI International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 -   
5 446 Wattana, S. Electricity Market Regulation, Investment Decision and Technology Choice: A Thai Perspective Technical Meeting on ‘Prospects for Nuclear Power under Alternative Electricity Market Regulation Schemes’ by International Atomic Energy Agency (IAEA) 11-13 October 2010

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Vienna, Austria   
6 36 Rattanakorn Phadungthin, Cattareeya Suwanasri and Thanapong Suwanasri Failure Sratistics and Condition Assessment of Power Transformer for Condition-based Maintenance International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis 2010(CMD2010)

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Japan   
7 37 Kawin Sonthipermpoon Grinding Path Optimization for The Rool Grinding Machine The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Chaina   
8 38 Pajaree Thongsanit Heavy metals in dust fall in Phitsanulok Areas Reverse brain drain project (RBD-NSTDA) special conference cadmium in food and human health & technologies for environmental restoration and rehabilitation

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Phitsanulok   
9 41 Panu Buranajarukorn and Chakthong Thongchattu. Integrated Quality and Food Safety Management Model for Small Food Processing Industries : The Lower-Northern region of Thailand. The 2010 2nd International conference on Mechanical and Electronics Engineering(ICMEE 2010)

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Japan   
10 42 Sittisrijan N., Ruangsinchaiwanich S. Investigation of the broken bar effect on the squirrel cage induction motor by FEM 13th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2010)

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Incheon, South Korea Scopus   
11 43 Mutita Songjun Iterative Learning Control algorithm using polynomial in system matrix G The Fifth GMSARN International Conference 2010 : "Sustainable Development and Climate Change :Challenges and Opportunity in GMS"

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Lao   
12 44 Srasuay K., Chumthong A., Ruangsinchaiwanich S. Mesh genration of FEM by ANN on iron-core transformer 13th International conference on eletrical machines and systems, (ICEMS 2010)

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Incheon, South Korea Scopus   
13 944 Niphat Jantharamin, Li Zhang Model-based maximum power point tracking The 7th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2010)

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Chiangmai, Thailand   
14 45 Suwanasri, T., Wattanawongpitak, S., Suwanasri, C. Multi-step back-to-back capacitor bank switching in a 115 kV substation ECTI-CON 2010 - The 2010 ECTI International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 -   
15 46 Srikomkham P., Ruangsinchaiwanich S. Optimal rotor design of a PSC Motor using Taguchi method and FEM 13th International conference on eletrical machines and systems, (ICEMS 2010)

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Incheon, South Korea Scopus   
16 47 Niphat Jantraramin Performance analysis of interleaved converter for maximum power point tracking The Fifth GMSARN International Conference 2010: "Sustainable Development and Climate Change:Challenges and Opportunity in GMS"

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Luang Prabang, Lao   
17 319 Phongthorn Julphunthong and Theerachai Bongkarn Phase formation, microstructure and dielectric properties of Ba(Zr0.1Ti0.9)O3 ceramics prepared via the combustion technique The 7th Asian Meeting on Ferroelectricity and the 7th Asian Meeting on Electro Ceramics (AMF-AMEC-7)

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Korea   
18 49 Cattareeya Suwanasri Power Transformer Failure Statistics and Application of Inventory Control to Optimize Spare Parts. The Fifth GMSARN International Conference 2010 : "Sustainable Development and Climate Change :Challenges and Opportunity in GMS"

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Lao   
19 51 Tanit Malakorn and Joseph A. Ball Structured Noncommutative Multidimenisonsl Linear Systems and Scale-Recursive Modeling. 19th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems.Hungary

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Hungary   

แหล่งทุนสนับสนุนการเดินทาง

ที่ เลข ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อบทความ แหล่งทุนสนับสนุนการเดินทาง
0.00*
* จำนวนเงินที่หารแล้ว
blank