รายชื่อผลงานเผยแพร่ระดับนานาชาติ


: หน้าหลัก --> ผลงานวิจัย --> รายละเอียด
 
ภาควิชา : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา      ปีปฎิทิน : 2553

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 38 Pajaree Thongsanit Heavy metals in dust fall in Phitsanulok Areas Reverse brain drain project (RBD-NSTDA) special conference cadmium in food and human health & technologies for environmental restoration and rehabilitation

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Phitsanulok   
2 319 Phongthorn Julphunthong and Theerachai Bongkarn Phase formation, microstructure and dielectric properties of Ba(Zr0.1Ti0.9)O3 ceramics prepared via the combustion technique The 7th Asian Meeting on Ferroelectricity and the 7th Asian Meeting on Electro Ceramics (AMF-AMEC-7)

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Korea   

แหล่งทุนสนับสนุนการเดินทาง

ที่ เลข ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อบทความ แหล่งทุนสนับสนุนการเดินทาง
0.00*
* จำนวนเงินที่หารแล้ว
blank