รายชื่อผลงานเผยแพร่ระดับชาติ


: หน้าหลัก --> ผลงานวิจัย --> รายละเอียด
 
ภาควิชา : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ      ปีปฎิทิน : 2553

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 31 Sutanit Puttapanom A Proposed Efficient Solution Method For Fuzzy Dea Problem การประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 กรุงเทพมหานคร   
2 39 Primpika Pansuwan, Niyada Rukwong and Pupong Pongcharoen Identifying optimum Artificial Bee Colony(ABC) algorithm's parameters for scheduling the manufacture and assembly of complex products. 2010 The 2nd International Conference on computer and Network Technologh.

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 Bangkok, Thailand   
3 60 ดร.ภาณุ บูรณจารุกร รูปแบบการลดต้นทุนโลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีไทย IE NETWORK CONFERENCE 2010

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี   

แหล่งทุนสนับสนุนการเดินทาง

ที่ เลข ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อบทความ แหล่งทุนสนับสนุนการเดินทาง
0.00*
* จำนวนเงินที่หารแล้ว
blank