รายชื่อผลงานเผยแพร่ระดับนานาชาติ


: หน้าหลัก --> ผลงานวิจัย --> รายละเอียด
 
ภาควิชา : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ      ปีปฎิทิน : 2553

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 32 Thatchai Lutuksin and Pupong Pongcharoen Best-Worst Ant Colony System Parameter Investigation by Using Experimental Design and Analysis for Course Timetabling Problem. 2010 The 2nd International Conference on computer and Network Technologh.

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Bangkok, Thailand   
2 37 Kawin Sonthipermpoon Grinding Path Optimization for The Rool Grinding Machine The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Chaina   
3 41 Panu Buranajarukorn and Chakthong Thongchattu. Integrated Quality and Food Safety Management Model for Small Food Processing Industries : The Lower-Northern region of Thailand. The 2010 2nd International conference on Mechanical and Electronics Engineering(ICMEE 2010)

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Japan   

แหล่งทุนสนับสนุนการเดินทาง

ที่ เลข ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อบทความ แหล่งทุนสนับสนุนการเดินทาง
0.00*
* จำนวนเงินที่หารแล้ว
blank