รายชื่อผลงานเผยแพร่ระดับนานาชาติ


: หน้าหลัก --> ผลงานวิจัย --> รายละเอียด
 
ภาควิชา : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์      ปีปฎิทิน : 2553

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 40 Akaraphunt Vongkunghae and Anuchit Chumthong A New Adaptive Algorithm for Adjusting the HDD Actuator Arm's Position IEEE international Symposium on Industrial Electronic

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Italy   
2 34 Cattareeya Suwanasri Desing and Construction of a 50 kV, 6 kVA High Voltage Test Transformer The Fifth GMSARN International Conference 2010 : "Sustainable Development and Climate Change :Challenges and Opportunity in GMS"

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Lao   
3 35 Suwanasri, T., Homklinkaew, S., Suwanasri, C. Effects of system configuration on switching overvoltage and insulation strength of high voltage equipment ECTI-CON 2010 - The 2010 ECTI International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 -   
4 446 Wattana, S. Electricity Market Regulation, Investment Decision and Technology Choice: A Thai Perspective Technical Meeting on ‘Prospects for Nuclear Power under Alternative Electricity Market Regulation Schemes’ by International Atomic Energy Agency (IAEA) 11-13 October 2010

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Vienna, Austria   
5 36 Rattanakorn Phadungthin, Cattareeya Suwanasri and Thanapong Suwanasri Failure Sratistics and Condition Assessment of Power Transformer for Condition-based Maintenance International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis 2010(CMD2010)

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Japan   
6 42 Sittisrijan N., Ruangsinchaiwanich S. Investigation of the broken bar effect on the squirrel cage induction motor by FEM 13th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2010)

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Incheon, South Korea Scopus   
7 43 Mutita Songjun Iterative Learning Control algorithm using polynomial in system matrix G The Fifth GMSARN International Conference 2010 : "Sustainable Development and Climate Change :Challenges and Opportunity in GMS"

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Lao   
8 44 Srasuay K., Chumthong A., Ruangsinchaiwanich S. Mesh genration of FEM by ANN on iron-core transformer 13th International conference on eletrical machines and systems, (ICEMS 2010)

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Incheon, South Korea Scopus   
9 944 Niphat Jantharamin, Li Zhang Model-based maximum power point tracking The 7th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2010)

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Chiangmai, Thailand   
10 45 Suwanasri, T., Wattanawongpitak, S., Suwanasri, C. Multi-step back-to-back capacitor bank switching in a 115 kV substation ECTI-CON 2010 - The 2010 ECTI International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 -   
11 46 Srikomkham P., Ruangsinchaiwanich S. Optimal rotor design of a PSC Motor using Taguchi method and FEM 13th International conference on eletrical machines and systems, (ICEMS 2010)

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Incheon, South Korea Scopus   
12 47 Niphat Jantraramin Performance analysis of interleaved converter for maximum power point tracking The Fifth GMSARN International Conference 2010: "Sustainable Development and Climate Change:Challenges and Opportunity in GMS"

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Luang Prabang, Lao   
13 49 Cattareeya Suwanasri Power Transformer Failure Statistics and Application of Inventory Control to Optimize Spare Parts. The Fifth GMSARN International Conference 2010 : "Sustainable Development and Climate Change :Challenges and Opportunity in GMS"

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Lao   
14 51 Tanit Malakorn and Joseph A. Ball Structured Noncommutative Multidimenisonsl Linear Systems and Scale-Recursive Modeling. 19th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems.Hungary

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Hungary   

แหล่งทุนสนับสนุนการเดินทาง

ที่ เลข ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อบทความ แหล่งทุนสนับสนุนการเดินทาง
0.00*
* จำนวนเงินที่หารแล้ว
blank