รายชื่อผลงานเผยแพร่


: หน้าหลัก --> ผลงานวิจัย --> รายละเอียด
 
ภาควิชา : ภาควิชาวิศวกรรมโยธา      ปีปฎิทิน : 2563

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 2830 Supawan Drirattana and Kitsanateen Piaowan USING OF AERMOD DISPERSION MODEL TO ACCESS THE INFLUENCE OF SULFUR DIOXIDE EMITTED FROM HONGSA COAL-FIRED POWER PLANT TRANSBOUNDARY TO CHALOEM PHRA KIAT DISTRICT, NAN PROVINCE, THAILAND 2020 International Conference on Urban Sustainability, Management, and Engineering

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิชาการ]

2020 Prime Plaza Hotel Sanur - Bali   

แหล่งทุนสนับสนุนการเดินทาง

ที่ เลข ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อบทความ แหล่งทุนสนับสนุนการเดินทาง
0.00*
* จำนวนเงินที่หารแล้ว
blank