รายชื่อผลงานเผยแพร่


: หน้าหลัก --> ผลงานวิจัย --> รายละเอียด
 
ภาควิชา : ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ      ปีปฎิทิน : 2553

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Somlak Wannarumon An Aesthetics Driven Approach to Jewelry Design Computer-Aided Design & Applications

[วารสารระดับนานาชาติ]

7 4 489-503 2010 - / -  8 / 2017-05-22  Scopus 
2 A. Nakaruk, D. Ragazzon, C.C. Sorrell Anatase thin films by ultrasonic spray pyrolysis Journal of Analytical and Applied Pyrolysis

[วารสารระดับนานาชาติ]

88 1 98-101 2010 3.652 / 2016  12 / 2017-05-22  Scopus 
3 A. Nakaruk, D. Ragazzon, C.C. Sorrell Anatase-rutile transformation through high-temperature annealing of titania films produced by ultrasonic spray pyrolysis Thin Solid Films

[วารสารระดับนานาชาติ]

518 14 3735-3742 2010 1.761 / 2016  59 / 2017-05-22  Scopus 
4 Lutuksin, T., Pongcharoen, P. Best-worst ant colony system parameter investigation by using experimental design and analysis for course timetabling problem 2nd International Conference on Computer and Network Technology, ICCNT 2010

[วารสารระดับนานาชาติ]

467-471 2010 - / 2018  12 / 2017-05-22  Scopus 
5 A. Nakaruk, C.C. Sorrell Conceptual model for spray pyrolysis mechanism: Fabrication and annealing of titania thin films Journal of Coatings Technology Research

[วารสารระดับนานาชาติ]

7 5 665-676 2010 1.342 / 2016  25 / 2017-05-22  Scopus 
6 D. Ragazzon, A. Nakaruk, C.C. Sorrell Deposition rate of anatase films by ultrasonic spray pyrolysis Advances in Applied Ceramics

[วารสารระดับนานาชาติ]

109 4 196-199 2010 1.162 / 2016  3 / 2017-05-22  Scopus 
7 A. Nakaruk, C.Y. Lin, D.S. Perera, C.C. Sorrell Effect of annealing temperature on titania thin films prepared by spin coating Journal of Sol-Gel Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

55 328-334 2010 1.473 / 2016  21 / 2017-05-22  Scopus 
8 Duong Au Thanh Binh GIS based Probability Technique for Z-R Relationship Analysis. Journal of Research in Engineering & Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

7 3 2010 - / 2018  - / 2018-04-09  Other 
9 Pansuwan, P., Rukwong, N., Pongcharoen, P. Identifying optimum Artificial Bee Colony (ABC) algorithm's parameters for scheduling the manufacture and assembly of complex products 2nd International Conference on Computer and Network Technology, ICCNT 2010

[วารสารระดับนานาชาติ]

339-343 2010 - / 2016  - / 2016-06-09 
10 Nuithitikul, K., Srikhun, S., Hirunpraditkoon, S. Kinetics and equilibrium adsorption of Basic Green 4 dye on activated carbon derived from durian peel: Effects of pyrolysis and post-treatment conditions Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers

[วารสารระดับนานาชาติ]

41 5 591-598 2010 - / 2017  47 / 2017-05-22  Scopus 
11 Songprawat, S., and Gidaspow, D. Multiphase Flow with Unequal Granular Temperatures Chemical Engineering Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

65 3 1134-1143 2010 1.87 / 2017  21 / 2017-05-22  Scopus 
12 Seeponkai, N., Wootthikanokkhan, J. Proton exchange membranes for a direct methanol fuel cell based on sulfonated styrene-(ethylene-butylene)-styrene/polyvinylidene fluoride blends Journal of Applied Polymer Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

117 1 393-399 2010 1.240 / 2010  3 / 2017-05-22  ISI 
13 Buranajarukorn, P., Thongchattu, C. RETRACTED ARTICLE: Integrated Quality and Food Safety Management model for small food processing industries: The Lower-Northern region of Thailand ICMEE 2010 - 2010 2nd International Conference on Mechanical and Electronics Engineering, Proceedings

[วารสารระดับนานาชาติ]

2 5558418 V2317-V232 2010 - / 2017  0 / 2017-06-12  Scopus 
14 Boonsongsawat, T., Shotipruk, A., Tantayakom, V., Prasitchoke, P., Chandavasu, C., Boonnoun, P., Muangnapoh, C. Solvent extraction of biologically derived 1,3-propanediol with ethyl acetate and ethanol cosolvent Separation Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

45 4 541-547 2010 - / 2017  13 / 2017-05-22  Scopus 
15 Prasertsung, I., Mongkolnavin, R., Damrongsakkul, S., Wong, C.S. Surface modification of dehydrothermal crosslinked gelatin film using a 50Hz oxygen glow discharge Surface and Coatings Technology 205 (SUPPL. 1)

[วารสารระดับนานาชาติ]

205 - S133-S138 2010 2.13 / 2015  16 / 2017-05-22  Scopus 
16 Wootthikanokkhan, J., Thanachayanont, C., Seeponkai, N. Synthesis of graft copolymers based on polyphenylene xylylene and fullerene grafted polystyrene Journal of Applied Polymer Science

[วารสารระดับนานาชาติ]

116 1 433-440 2010 1.240 / 2010  3 / 2017-05-22  Scopus 
17 A. Nakaruk, G. Kavei, C.C. Sorrell Synthesis of mixed-phase titania films by low-temperature ultrasonic spray pyrolysis Materials Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

64 12 1365-1368 2010 2.437 / 2016  15 / 2017-05-22  Scopus 
18 Prasertsung, I., Mongkolnavin, R., Kanokpanont, S., Damrongsakkul, S. The effects of pulsed inductively coupled plasma (PICP) on physical properties and biocompatibility of crosslinked gelatin films International Journal of Biological Macromolecules

[วารสารระดับนานาชาติ]

46 1 72-78 2010 3.138 / 2015  9 / 2017-05-22  ISI 
19 Kavin Sonthipermpoon, E. Bohez, H. Hasemann and M. Rautenberg The vibration behavior of impeller blades in the five-axis CNC flank milling process The International Journal of Advance Manufacturing Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

46 9-12 1171-1177 2010 0.743 / 2010  4 / 2017-05-22  Scopus 
20 A. Nakaruk, P.J. Reece, D. Ragazzon, C.C. Sorrell TiO2 films prepared by ultrasonic spray pyrolysis Materials Science and Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

26 4 469-472 2010 1.008 / 2016  5 / 2017-05-22  Scopus 
21 ณัฐภัทร มัทย์พงษ์ถาวร, อภิชัย ฤตวิรุฬห์ นโยบายสินค้าคงคลังร่วมกันระหว่างผู้ผลิตรายเดียวและผู้ซื้อรายเดียว โดยพิจารณาเวลานำและคุณภาพ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

[วารสารระดับชาติ]

20 1 89-96 2010 - / 2017  1 / 2017-05-23  TCI 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 31 Sutanit Puttapanom A Proposed Efficient Solution Method For Fuzzy Dea Problem การประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 กรุงเทพมหานคร   
2 32 Thatchai Lutuksin and Pupong Pongcharoen Best-Worst Ant Colony System Parameter Investigation by Using Experimental Design and Analysis for Course Timetabling Problem. 2010 The 2nd International Conference on computer and Network Technologh.

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Bangkok, Thailand   
3 37 Kawin Sonthipermpoon Grinding Path Optimization for The Rool Grinding Machine The IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Chaina   
4 39 Primpika Pansuwan, Niyada Rukwong and Pupong Pongcharoen Identifying optimum Artificial Bee Colony(ABC) algorithm's parameters for scheduling the manufacture and assembly of complex products. 2010 The 2nd International Conference on computer and Network Technologh.

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 Bangkok, Thailand   
5 41 Panu Buranajarukorn and Chakthong Thongchattu. Integrated Quality and Food Safety Management Model for Small Food Processing Industries : The Lower-Northern region of Thailand. The 2010 2nd International conference on Mechanical and Electronics Engineering(ICMEE 2010)

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Japan   
6 60 ดร.ภาณุ บูรณจารุกร รูปแบบการลดต้นทุนโลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมเอสเอ็มอีไทย IE NETWORK CONFERENCE 2010

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุบลราชธานี   

แหล่งทุนสนับสนุนการเดินทาง

ที่ เลข ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อบทความ แหล่งทุนสนับสนุนการเดินทาง
0.00*
* จำนวนเงินที่หารแล้ว
blank