รายชื่อผลงานเผยแพร่


: หน้าหลัก --> ผลงานวิจัย --> รายละเอียด
 
ภาควิชา : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์      ปีปฎิทิน : 2553

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue / No. Page Year Impact factor Citation DB.
1 Vongkunghae, A., Chumthong, A. A new adaptive algorithm for adjusting the HDD actuator arm's position IEEE International Symposium on Industrial Electronics

[วารสารระดับนานาชาติ]

1711-1715 2010 - / 2017  0 / 2017-06-14  Scopus 
2 Paisarn Muneesawang, Ling Guan and Tahir Amin A New Learning Algorithm for the Fusion of Adaptive Audio-Visual Features for the Retrieval and Classification of Movie Clips. Journal of Signal Processing Systems for Signal, Image, and Video Technology

[วารสารระดับนานาชาติ]

59 2 177-188 2010 0.78 / 2010  8 / 2017-05-23  Scopus 
3 Kijsanayothin, P., Hewett, R. Analytical approach to attack graph analysis for network security ARES 2010 - 5th International Conference on Availability, Reliability, and Security

[วารสารระดับนานาชาติ]

25-32 2010 - / 2017  8 / 2017-05-23  Scopus 
4 Thongyoun, K., Seanton, A., Kaitwanidvilai, S., Kanprachar, S. Design of a Gaussian filter based on Particle swarm optimization for automatic visual inspection system Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2010, IMECS 2010

[วารสารระดับนานาชาติ]

1471-1475 2010 - / 2018  1 / 2017-05-23  Scopus 
5 Rezaev, R.O., Kiravittaya, S., Fomin, V.M., Rastelli, A., Schmidt, O.G. Engineering self-assembled SiGe islands for robust electron confinement in Si Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

82 15 2010 - / 2017  11 / 2017-05-22  Scopus 
6 Peng, J., Hermannstädter, C., Witzany, M., Heldmaier, M., Wang, L., Kiravittaya, S., Rastelli, A., Schmidt, O.G., Michler, P., Bester, G. Heterogeneous confinement in laterally coupled InGaAs/GaAs quantum dot molecules under lateral electric fields Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

82 20 Article n 2010 - / 2018  23 / 2017-05-23  Scopus 
7 P. Ruangrit and S. Yammen Noise Reduction by Using an Exponential Smoothing Digital Filter Naresuan University Engineering Journal

[วารสารระดับนานาชาติ]

5 2 28-36 2010 - / -543  - / -  TCI 
8 Mei, Y., Kiravittaya, S., Harazim, S., Schmidt, O.G. Principles and applications of micro and nanoscale wrinkles Materials Science and Engineering R: Reports

[วารสารระดับนานาชาติ]

70 3-6 209-224 2010 - / 2017  82 / 2017-05-22  Scopus 
9 Lutz, T. , Suzuki, T., Costantini, G., Wang, L., Kiravittaya, S., Rastelli, A., Schmidt, O.G., Kern, K. Reversing the shape transition of InAs/GaAs (001) quantum dots by etching-induced lateral in segregation Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics

[วารสารระดับนานาชาติ]

81 20 Article nu 2010 - / 2018  0 / 2018-05-22  Scopus 
10 Huang, G., Quiñones, V.A.B., Ding, F., Kiravittaya S., Mei, Y., Schmidt, O.G. Rolled-up optical microcavities with subwavelength wall thicknesses for enhanced liquid sensing applications ACS Nano

[วารสารระดับนานาชาติ]

4 6 3123-3130 2010 - / 2018  68 / 2017-05-23  Scopus 
11 Kijsanayothin, P., Hewett, R., Wang, J., Peters, M. Software hazard generation with model checking 2006 IEEE Region 5 Conference

[วารสารระดับนานาชาติ]

77-82 2010 - / 2017  0 / 2017-06-13  Scopus 
12 Deneke, Ch. , Malachias, A. , Kiravittaya, S., Benyoucef, M., Metzger, T.H., Schmidt, O.G. Strain states in a quantum well embedded into a rolled-up microtube: X-ray and photoluminescence studies Applied Physics Letters

[วารสารระดับนานาชาติ]

96 14 2010 - / 2017  17 / 2017-05-22  Scopus 
13 Riyamongkol, P., Zhao, W. The Hopfield neural network model for solving affine transformation parameters in the correlation method 2006 IEEE Region 5 Conference

[วารสารระดับนานาชาติ]

249-253 2010 - / 2017  1 / 2017-06-13  Scopus 

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ที่ เลข ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อการประชุม ปี สถานที่จัด หมายเหตุ
1 40 Akaraphunt Vongkunghae and Anuchit Chumthong A New Adaptive Algorithm for Adjusting the HDD Actuator Arm's Position IEEE international Symposium on Industrial Electronic

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Italy   
2 2494 S. Yammen Algorithm Development for Measuring a Real Time Frequency of Output Voltage of Dycharge,” the 6th Naresuan Research Conference 2010: Sustainable Ways of Living Based on a Sufficiency Economy

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 Naresuan University, Phitsanulok   
3 33 Tanit Malakorn Application of Minimax LQG Theory in Inventory Management Systems การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2553

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 Chulalongkorn University   
4 34 Cattareeya Suwanasri Desing and Construction of a 50 kV, 6 kVA High Voltage Test Transformer The Fifth GMSARN International Conference 2010 : "Sustainable Development and Climate Change :Challenges and Opportunity in GMS"

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Lao   
5 35 Suwanasri, T., Homklinkaew, S., Suwanasri, C. Effects of system configuration on switching overvoltage and insulation strength of high voltage equipment ECTI-CON 2010 - The 2010 ECTI International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 -   
6 446 Wattana, S. Electricity Market Regulation, Investment Decision and Technology Choice: A Thai Perspective Technical Meeting on ‘Prospects for Nuclear Power under Alternative Electricity Market Regulation Schemes’ by International Atomic Energy Agency (IAEA) 11-13 October 2010

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Vienna, Austria   
7 36 Rattanakorn Phadungthin, Cattareeya Suwanasri and Thanapong Suwanasri Failure Sratistics and Condition Assessment of Power Transformer for Condition-based Maintenance International Conference on Condition Monitoring and Diagnosis 2010(CMD2010)

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Japan   
8 42 Sittisrijan N., Ruangsinchaiwanich S. Investigation of the broken bar effect on the squirrel cage induction motor by FEM 13th International Conference on Electrical Machines and Systems, (ICEMS 2010)

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Incheon, South Korea Scopus   
9 43 Mutita Songjun Iterative Learning Control algorithm using polynomial in system matrix G The Fifth GMSARN International Conference 2010 : "Sustainable Development and Climate Change :Challenges and Opportunity in GMS"

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Lao   
10 2502 S. Yammen, lp Norm Optimum Polynomial Filter the 33th Electrical Engineering Conference,

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 Centara Duangtawan Hotel, Chiang Mai, Thailand, Volume II, December 1 - 3, 2010,   
11 44 Srasuay K., Chumthong A., Ruangsinchaiwanich S. Mesh genration of FEM by ANN on iron-core transformer 13th International conference on eletrical machines and systems, (ICEMS 2010)

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Incheon, South Korea Scopus   
12 944 Niphat Jantharamin, Li Zhang Model-based maximum power point tracking The 7th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI-CON 2010)

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Chiangmai, Thailand   
13 45 Suwanasri, T., Wattanawongpitak, S., Suwanasri, C. Multi-step back-to-back capacitor bank switching in a 115 kV substation ECTI-CON 2010 - The 2010 ECTI International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 -   
14 46 Srikomkham P., Ruangsinchaiwanich S. Optimal rotor design of a PSC Motor using Taguchi method and FEM 13th International conference on eletrical machines and systems, (ICEMS 2010)

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Incheon, South Korea Scopus   
15 47 Niphat Jantraramin Performance analysis of interleaved converter for maximum power point tracking The Fifth GMSARN International Conference 2010: "Sustainable Development and Climate Change:Challenges and Opportunity in GMS"

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Luang Prabang, Lao   
16 48 Kanprachar,S.,Ngamroo,I. Performance of Subcarrier Multiplexing on Multimode Fiber Using Parallel Genetic Algorithm in Designing Suitable Subcarriers การประชุม นักวิจัย รุ่นใหม่ ..พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 -   
17 49 Cattareeya Suwanasri Power Transformer Failure Statistics and Application of Inventory Control to Optimize Spare Parts. The Fifth GMSARN International Conference 2010 : "Sustainable Development and Climate Change :Challenges and Opportunity in GMS"

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Lao   
18 51 Tanit Malakorn and Joseph A. Ball Structured Noncommutative Multidimenisonsl Linear Systems and Scale-Recursive Modeling. 19th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems.Hungary

[การประชุมระดับนานาชาติ]

[วิจัย]

2010 Hungary   
19 52 Tanit Malakorn Time-Varying Structured Noncommutative Multidimensional Linear Systems. 33rd Electrical Engineering Conference

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่   
20 54 ผศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น การพัฒนาอัลกอริทึมในการวัดค่าความถี่ที่เวลาจริงของสัญญาณแรงดันขาออกของไดชาร์จ การประชุมวิชาการฯ “นเรศวรวิจัย” ครั้งที่ 6

[การประชุมระดับชาติ]

[วิจัย]

2010 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร   

แหล่งทุนสนับสนุนการเดินทาง

ที่ เลข ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อบทความ แหล่งทุนสนับสนุนการเดินทาง
0.00*
* จำนวนเงินที่หารแล้ว
blank