รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาระบบตรวจจับวิทัศน์แบบอัตโนมัติสำหรับเฟลคที่หุ้มฟิลม์แล้ว
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สุรเชษฐ์ กานต์ประชา   [100.00%] [ 822,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 822,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : บริษัท อินโนเวกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
ระยะเวลา :
 1 ธันวาคม 2551 - 30 มิถุนายน 2553

blank