รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การสำรวจและทดสอบคุณสมบัติดินในเขตพื้นที่ธรณีพิบัติ (จังหวัดอุตรดิตถ์)
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ทิพย์วิมล แตะกระโทก   [60.00%] [ 108,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ยังไม่ระบุชื่อ [40.00%] [ 72,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 3
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 180,000 บาท
ระยะเวลา :
 2 กรกฏาคม 2555 - 1 กรกฏาคม 2556

blank