รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  โครงการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ NaCl Dryer wet scrubber at N8 desalt process ของบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โรงงานกำแพงเพชร
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ดลเดช ตั้งตระการพงษ์   [100.00%] [ 11,839 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พื้นฐาน
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 11,839 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
ระยะเวลา :
 17 กรกฏาคม 2558 - 27 กรกฏาคม 2558

blank