รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาโมดูลคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการจัดเรียงอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับแหวนโดยอัตโนมัติ
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า   [100.00%] [ 839,700 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 839,700 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สกว. ฝ่ายอุตสาหกรรม และ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ
ระยะเวลา :
 1 สิงหาคม 2557 - 30 พฤศจิกายน 2558
บทคัดย่อ :
  ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับแหวนของ บริษัท คริสตี้ เจมส์ จำกัด รูปแบบหนึ่ง จะมีความหลากหลายในด้านของขนาดของอัญมณีหรือเพชรเม็ดยอด ขนาดของเพชรล้อม และขนาดของเพชรประดับบนตัวเรือน ในการวาดโมเดล CAD ของเครื่องประดับแหวนรูปแบบหนึ่ง จะใช้เวลาค่อนข้างมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดและความซับซ้อนของรูปแบบ หากต้องการปรับเปลี่ยนขนาดของเพชรเม็ดยอด และเพชรล้อม จะส่งผลถึงช่องระยะห่างในการจัดเรียงเพชรล้อมและเพชรประดับบนตัวเรือนเครื่องประดับแหวน ซึ่งในปัจจุบันทางบริษัท จะต้องทำการจัดเรียงใหม่โดยใช้ประสบการณ์ของนักออกแบบ โดยทำแบบ Manual ทำให้เสียเวลาในการดำเนินงานเป็นอย่างมาก หากมีการออกแบบประเภท Customized เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด จะมีความเป็นไปได้ในการสร้างรูปแบบแหวนเป็นจำนวนมากมาย หากต้องทำการจัดเรียงเพชรเม็ดยอด เพชรล้อมและเพชรประดับบนตัวเรือนเครื่องประดับใหม่ทุกครั้ง จะทำให้เสียเวลาในการทำงานซ้ำๆ ส่งผลให้เสียโอกาสในเชิงการตลาด
แม้ว่า ในปัจจุบันจะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในงานออกแบบเครื่องประดับ ที่พัฒนามาจากหลากหลายบริษัท แต่ก็ยังไม่มีโปรแกรมใด ที่มีฟังก์ชั่นที่สามารถช่วยจัดเรียงอัญมณีและเพชรบนตัวเรือนเครื่องประดับได้โดยอัตโนมัติ และหากต้องการแก้ไขเปลี่ยนขนาดและรูปร่างของเพชรเม็ดยอดและเพชรล้อมจะทำได้ยากยิ่งขึ้น
ดังนั้น บริษัท คริสตี้ เจมส์ จำกัด และคณะผู้วิจัย จึงเกิดแนวคิดในการพัฒนาโมดูลคอมพิวเตอร์ที่ทำงานบนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบที่มีอยู่แล้ว โดยมีหลักกการทำงาน ดังนี้ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดของอัญมณีหรือเพชรเม็ดยอด โมดูลจะคำนวณจำนวนของเพชรล้อมที่ต้องใช้ ตำแหน่งที่ต้องจัดเรียงเพชรล้อม และระยะห่างระหว่างเพชรล้อม และโมดูลจะช่วยจัดเรียงเพชรเม็ดยอดและเพชรล้อมบนตัวเรือนเครื่องประดับแหวนโดยอัตโนมัติ

ผลงานวิจัยเผยแพร่ ประเภทวารสาร

ที่ ชื่อ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร Vol Issue Page Impact factor หมายเหตุ
1 Somlak Wannarumon Kielarova, Prapasson Pradujphongphet and Chokenithi Nakmethee Development of Computer-Aided Design Module for Automatic Gemstone Setting on Halo Ring  KKU Engineering Journal 43 3 /2016    
1 Somlak Wannarumon Kielarova
Prapasson Pradujphongphet
Chokenithi Nakmethee
Development of computer-aided design module for automatic gemstone setting on halo ring   KKU Engineering Journal 43 239-243 /2017    
blank