รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  โครงการปลูกมะกอกโอลีฟเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเขตสถานีวิจัยราชนกจังหวัดพิษณุโลก
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: อุดมพร แพ่งนคร [70.00%] [ 399,420 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: สมบัติ ชื่นชูกลิ่น   [30.00%] [ 171,180 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 ขยายเวลาครั้งที่ 1
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 570,600 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
หมายเหตุ :
เปลี่ยนหัวหน้าโครงการ

blank