รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  โครงการบริการออกแบบ ผลิต และทดสอบ วัสดุรองนอนและสิ่งเพิ่มดูนสภาพแวดล้อมของสัตว์ฟันแทะขนาดเล็กด้วยเส้นใยธรรมชาติจากกาบกล้วย
ผู้ทำวิจัย :
ผู้ร่วมวิจัย: ศลิษา วีรพันธุ์   [30.00%] [ 150,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 เบิกเงินงวดที่ 1
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณแผ่นดิน 500,000 บาท
ระยะเวลา :
 16 สิงหาคม 2560 - 15 มกราคม 2560

blank