รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  Sand -oil Separator proposal for PTTEP
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: กวิน สนธิเพิ่มพูน   [100.00%] [ 1,200,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 1,200,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : PTTEP
ระยะเวลา :
 21 กรกฏาคม 2560 - 11 กันยายน 2561

blank