รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรอบรมเพื่อฟื้นฟูและปรับพฤติกรรมผู้กระทำผิดกฏหมาย กรณีเมาแล้วขับ
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ทวีศักดิ์ แตะกระโทก   [100.00%] [ 457,500 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ทุนวิจัยเพื่อการศึกษา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 457,500 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย
ระยะเวลา :
 9 กันยายน 2559 - 31 มกราคม 2560
หมายเหตุ :

- นำส่งค่าธรรมเนียม งวดที่ 3 จำนวน 32,500 บาท วันที่ 7 ก.ค. 2560

blank