รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การจัดการเรียนรู้ของแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต: อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: รศ.ดร.วิชัย กฤษภูริทัต [50.00%] [ 175,000 บาท ตามสัดส่วน ]
หัวหน้าโครงการ: สุชาติ แย้มเม่น   [30.00%] [ 105,000 บาท ตามสัดส่วน ]


หัวหน้าโครงการ: นางนิษวัน วรานุสาสน์ [20.00%] [ 70,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 350,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : ไม่มีข้อมูล
ระยะเวลา :
 1 มกราคม 2547 - 31 ธันวาคม 2547

blank