รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  หุ่นยนต์ขัดพื้นเตารีด
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สุชาติ แย้มเม่น   [100.00%] [ 2,200,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 2,200,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
ระยะเวลา :
 23 มีนาคม 2560 - 31 พฤษภาคม 2561

blank