รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  IoT Based Home Appliance Systems (Smart Fan)
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สุชาติ แย้มเม่น   [100.00%] [ 2,439,133 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 2,439,133 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : Swinburne Research Institutes Seed
ระยะเวลา :
 24 พฤศจิกายน 2560 - 31 พฤษภาคม 2561
หมายเหตุ :
งบประมาณ 103,500 AUD$

blank