รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การสร้างเครื่องตรวจสอบระดับเลือดในปอดเทียมระหว่างการทำระบบไหลเวียนโลหิตและระบบแลกเปลี่ยนแก๊สภายนอกร่างกายเพื่อป้องกันภาวะหลอดเลือดสมองอุดตันจากอากาศ
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: ผศ.ปฏิวัติ โชติม [50.00%] [ 75,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: สุชาติ แย้มเม่น   [50.00%] [ 75,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 150,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2556 - 28 พฤศจิกายน 2557

blank