รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  การพัฒนาระบบตัดไฟของเตารีดไฟฟ้า
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สุชาติ แย้มเม่น   [100.00%] [ 278,000 บาท ตามสัดส่วน ]


สถานะการทำวิจัย :
 เสร็จสิ้น
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 278,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : โครงการคูปองนวัตกรรมสำหรับ SME สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ระยะเวลา :
 14 กุมภาพันธ์ 2555 - 15 สิงหาคม 2555

blank