รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  ความเที่ยงตรงและความสามารถในการทำซ้ำของการประเมินการขยายตัวของทรวงอกด้วยการพัฒนาอุปกรณ์วัดขนาดทรวงอกจากการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีอินเทอร์เนตของสรรสิ่ง
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: น.ส.รวยริน ชราวิรัตน์ [50.00%] [ 125,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: พนมขวัญ ริยะมงคล   [30.00%] [ 75,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: น.ส.เสาวนีย์ เหลืองอร่าม [20.00%] [ 50,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 พัฒนา
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณภายนอก 250,000 บาท   ผู้ให้ทุนภายนอก : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ระยะเวลา :
 9 มกราคม 2562 - 8 มกราคม 2563

blank