รายละเอียดโครงการวิจัย

 
 
: หน้าหลัก --> วิจัย --> รายละเอียด --> รายละเอียดงานวิจัย

เรื่อง :
  เครื่องต้นแบบเพื่อการเตรียมสเต็กเนื้อหมูควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
ผู้ทำวิจัย :
หัวหน้าโครงการ: สราวุฒิ วัฒนวงค์พิทักษ์   [60.00%] [ 30,000 บาท ตามสัดส่วน ]


ผู้ร่วมวิจัย: ผศ.ดร.โอรส รักชาติ [30.00%] [ 15,000 บาท ตามสัดส่วน ]
ผู้ร่วมวิจัย: นายศิวกร ศรีรุวัฒน์ [10.00%] [ 5,000 บาท ตามสัดส่วน ]
สถานะการทำวิจัย :
 อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถานะทางการเงิน :
 ไม่มีรายละเอียด
ประเภทของการวิจัย :
 ประยุกต์
แหล่งเงินทุน :
 งบประมาณรายได้ 50,000 บาท
ระยะเวลา :
 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

blank