กีฬาภายในของบุคลากร งานปีใหม่ 2554

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดงานกีฬาบุคลากรภายในคณะ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2554 ณ สนามฟุตบอลคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร