ผู้บริหารและบุคลากรพบปะ รับฟังแนวคิด ปัญหา และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ประจำปี 2554

          ในวันที่ 28 ธันวาคม 2554 เวลา 12.00-16.30 น. ห้อง EN 617 อาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหารและบุคลากรพบปะ รับฟังแนวคิด ปัญหา และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน