การสัมนาทางวิชาการ หัวข้อ Bio-Medical Engineeeing ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม EN617 อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ ECTI Association จัดการสัมนาทางวิชาการ หัวข้อ Bio-Medical Engineeeing ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม EN617 อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร