คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ วิศวกร วิศวธรรม (Smart Engineer) ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร

     วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการ วิศวกร วิศวธรรม (Smart Engineer) ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 301 อาคารเอกาทศรถ ชั้น 3 โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งรองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น กล่าวรายงาน  

1
2
Next