โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (Young Scientist Competition: YSC 2019) รอบรองชนะเลิศ

      คณะวิศวกรรมศาสตร์ หน่วยประสานงานภูมิภาค ภาคเหนือ  ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)  จัดโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21 (Young Scientist Competition: YSC 2019) รอบรองชนะเลิศ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 ณ  ห้องประชุม 301 อาคารเอกาทศรถ   มหาวิทยาลัยนเรศวร

      download ภาพบรรยากาศในงานเพิ่มเติม