ภาพบรรยากาศงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560

       ในวันที่ 23-25 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560
       วันที่ 23 มกราคม 2562 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น กล่าวต้อนรับ แสดงความยินดี และให้โอวาทแก่บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร ณ โถงลานกิจกรรม อาคารวิศวกรรมโยธา
       วันที่ 24 มกราคม 2562 วันซ้อมใหญ่ บัณฑิตแต่งกายเหมือนวันรับจริง นิสิตชั้นปีที่ 1 บูมพี่บัณฑิต และถ่ายรูปหมู่แยกตามสาขาวิชา
       วันที่ 25 มกราคม 2562 วันรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560  

คลิกเพื่อดูผู้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 /2560
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 นางสาวนภัสสร แตงเกตุ
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 นางสาวนภัสสร แตงเกตุ
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 นางสาวเบญจมาศ ปาคำ
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 นางสาวเบญจมาศ ปาคำ
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 นายดนัย เหมะธุลิน
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 นายดนัย เหมะธุลิน
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 นายภูริภัทร์ ภัทรเศรษฐเศรณี
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 นายภูริภัทร์ ภัทรเศรษฐเศรณี

1
2
3
Next