คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบเหรียญแก่นิสิตนิสิตเรียนดี

      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น มอบเหรียญแก่นิสิตนิสิตเรียนดี โดยมีคณะผู้บริหารรองคณบดีฝ่ายบริการและเครือข่ายสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท และรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล ร่วมเป็นสักขีพยานและถ่ายรูปร่วมกับนิสิต


คลิกเพื่อดูเพิ่มเติม