โครงการครอบครูพระวิษณุกรรม

 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561  สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดโครงการครอบครูพระวิษณุกรรม  โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
-พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรม
-พิธีไหว้ครูและครอบครูพระวิษณุกรรม
-กิจกรรมฐาน 
-โชว์ Spirit
-แจกเสื้อช็อปให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1
-ปลูกต้นไม้