โครงการสัญจรทางวิชาการ ครั้งที่ 28

 เมื่อวันที่ 4-10 ธันวาคม 2561  ชมรมวิชาการ สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้จัดทำโครงการสัญจรทางวิชาการ ครั้งที่ 28  ณ โรงเรียนลิไทพิทยาคม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย   โดยได้จัดติวเนื้อหาก่อนสอบกลางภาคให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และปีที่ 5 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และจัดติว O-Net ให้กับนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าว

1
2
3
Next