คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมทีมผู้บริหารประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เกียรติต้อนรับ ทีมผู้บริหารจาก Faculty of Engineering, Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และนักศึกษาแลกเปลี่ยน กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง Shinshu University กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร

       รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์พร้อมทีมผู้บริหารประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เกียรติต้อนรับ Professor Dr. Henmi Nobuhiko, Advisor to the Dean, Faculty of Engineering and Director of International Relations Office, Shinshu University พร้อมคณะผู้ติดตามอีกจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ Assoc. Prof. Tatsunori Asaoka, Assoc. Prof. Shoichiro Iio และMs. Mirei Goto นักศึกษาระดับปริญญาโท จาก Shinshu University ประเทศญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และนักศึกษาแลกเปลี่ยน กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง Shinshu University กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 6 มีนาคม 2562
       ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้ทำวิจัยร่วมกับ Shinshu University พร้อมทีมงาน ได้พาคณะจากมหาวิทยาลัย Shinshu เข้าเยี่ยมชมอุทยานภูหินล่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก