โครงการสัปดาห์งานของนายช่าง Engineering job Fair ประจำปีการศึกษา 2561

        วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องพระราชทานปริญญาบัตร อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีการจัดโครงการ สัปดาห์งานของนายช่าง Engineering job Fair ประจำปีการศึกษา 2561
        เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งตัวแทนจากบริษัทต่างๆ ร่วมเปิดโครงการอย่างเป็นทางการ มีตัวแทนจากบริษัทกว่า 50 บริษัท ร่วมเปิดบูธรับสมัครงานแก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนิสิตคณะอื่นๆ ซึ่งมีนิสิตสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก