วันที่ 3 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.ปาจรีย์ทองสนิท รองคณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ณ วัดจูงนาง จ.พิษณุโลก

 วันที่ 3 มีนาคม 2562  ผศ.ดร.ปาจรีย์ทองสนิท รองคณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  เข้าร่วมงานพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ่ ณ วัดจูงนาง จ.พิษณุโลก