โครงการวิศวสัญจร ณ ลานที่ทำการเทศบาลตำบลสนามคลี หมู่ 6 ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

      โครงการวิศวสัญจร ณ ลานที่ทำการเทศบาลตำบลสนามคลี หมู่ 6 ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 15 มีนาคม 2562  ผู้รับผิดชอบในการออกหน่วยให้บริการ

      1.อาจารย์กานต์ ศุภจิตกุล

      2.นายประเทือง โมราราย

      การจัดกิจกรรมบริการให้ความรู้และการให้บริการซ่อมบำรุงจักรยานยนต์และเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง