คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดพิธีรดน้ำขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ขึ้น ณ โถงชั้นล่างอาคารวิศวกรรมโยธา เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทย


Next
1
2