โครงการ Triple T Junior camp ครั้งที่ 19

 เมื่อวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์  2562  ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ชมรมวิชาการได้จัดโครงการ Triple T Junior Camp ครั้งที่ 19  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางด้านวิศวกรรมรวมถึงพื้นฐานต่างๆ  และแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิศวกรรม (แข่งขันสะพานกระดาษ) อีกทั้งให้ผู้เข้าร่วมโครงการรู้จักคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรมากขึ้น 

โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้

  รางวัลที่ 1  ทีมบริดจ์แมน            โรงเรียนผดุงราษฎร์   จังหวัดพิษณุโลก

  รางวัลที่ 2  ชื่อทีม TMS Power   โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

  รางวัลที่ 3  ชื่อทีม STEELS        โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัยรูปภาพ  Cr: ชมรมวิชาการ สโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เขียนข่าว Upload รูปภาพกิจกรรม  Cr: นางสาวอัจฉราภรณ์   ยิ้มฉิม

1
2
3
Next