คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2562

       18 เมษายน 2562  คณะวิศวกรรมศาสตร์นำโดย รองศาสตราจารย์ดร.สุชาติ  แย้มเม่นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวรประจำปี 2562  ณพิพิธภัณฑ์ผ้า พร้อมนี้ ได้มีการรดน้ำขอพรผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นสิริมงคล  แก่ตนเอง เป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน  และ เป็นการทำนุบำรุงวัฒนธรรม ศาสนา   ให้สืบทอดดำรงอยู่ต่อไป

ถ่ายภาพ Cr: สันติโหสิ
เขียนข่าว Cr : กรรณิกา  จำปาทอง
It Cr: วิสุทธิ์  แก้วป้องปก