คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

ตามที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2548 เห็นควรให้วันที่ 25 เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และมหาวิทยาลัยนเรศวรได้กำหนดจัดพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช นั้น
            ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ถ่ายภาพ Cr : สันติ อโหสิ

เขียนข่าว Cr : กรรณิกา จำปาทอง

IT Cr : ศรัณย์ พร้อมเทพ