ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับรางวัล Smart Start Idea By GSB Startup กับโจทย์ประจำเดือน เมษายน 2562 ในการประกวด IDEA WoW สร้างสรรค์ธุรกิจพิชิต ASEAN

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่ได้รับรางวัล  Smart Start Idea By GSB Startup กับโจทย์ประจำเดือน เมษายน 2562 

ในการประกวด IDEA WoW สร้างสรรค์ธุรกิจพิชิต ASEAN 
ไม่มีข้อมูล