บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมทำบุญคณะฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 26 ปี

      วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2562 ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และแขกผู้มีเกียรติ ได้ร่วมทำบุญ ประกอบพิธีสงฆ์ เนื่องในโอกาสที่คณะ ฯ ครบรอบ 26 ปี  ณ บริเวณชั้นล่าง ตึกอาคารเรียนรวม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
      ในการนี้ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นเป็นประธานในพิธี และให้เกียรติจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บุคลากรและคณะฯ 

ถ่ายภาพ Cr: สันติ อโหสิ / ศรัณย์ พร้อมเทพ / รัฐวิชญ์ เรืองพิพัฒน์ / กันตินันท์ มากมี
ข่าว Cr: กรรณิกา จำปาทอง
IT Cr: วิสุทธิ์  แก้วป้องปก