รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ

 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ แย้มเม่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมจำนวน 13 ท่าน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลันขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 27 พฤษภคม 2562 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทบาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

1
2
Next