คณะกรรมการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร(ESPReL NU) เข้าตรวจประเมินห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

      วันที่ 18 มิถุนายน 2562 รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา อาจารย์ ภัคพงศ์  หอมเนียม และคณะกรรมการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการภาควิชาฯ  ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร (ESPReL NU) ในการเข้าตรวจประเมินห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ณ  อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา ชั้น 1 เพื่อยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

ภาพ/ข้อมูล  Cr : วิชญา อิ่มกระจ่าง
เขียนข่าว  Cr : กรรณิกา  จำปาทอง
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก