คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยเด่น สกว.ประจำปี 2561

      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผศ.ดร.ธนพล เพ็ญรัตน์ นักวิจัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยเด่น สกว.ประจำปี 2561
ไม่มีข้อมูล