คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเข้าพบ ผู้อำนวยการการไฟฟ้า เขต 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.พิษณุโลก เพื่อเข้าหารือความร่วมมือความกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2

      เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2562 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอเข้าพบ นายจตุธรรม เรืองจุติโพธิ์พาน ผู้อำนวยการการไฟฟ้า เขต 2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.พิษณุโลก เพื่อเข้าหารือความร่วมมือความกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ในการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ วิจัยและพัฒนาบุคลากร ให้รองรับยุทธศาสตร์ของประเทศในด้านความสามารถในการแข่งขัน

ข้อมูล/เขียนข่าว  Cr : ณัฐชา ฮุนพานิช
ภาพ  Cr : รุ่งนภา ท่วมไธสง
IT Cr : วิสุทธิ์  แก้วป้องปก